Onze Blog

Google Spain | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Het Hof van Justitie oordeelde in een recent arrest dat persoonsgegevens pas uit het vennootschapsregister kunnen geschrapt worden in zeer uitzonderlijke gevallen.

AVG: waar te beginnen | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die het daglicht zag in de lente van vorig jaar, is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Dit betekent dat ondernemingen en organisaties van alle vormen en omvangen over ongeveer 16 maanden beschikken om zich voor te bereiden op de naleving van een nieuwe reeks regels inzake gegevensbescherming. Deze voorbereiding is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

AVG GDPR meldplicht datalekken | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

De meldplicht datalekken is een van de onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die vanaf mei 2018 van toepassing is. In tegenstelling tot de huidige European Data Protection Directive worden álle ondernemingen vanaf mei 2018 door de GDPR verplicht om persoonlijke datalekken te melden. Deze meldplicht is vergelijkbaar met de Meldplicht Datalekken die in Nederland al van kracht is.

Drone: wie is aansprakelijk bij schade | time.lex
Informatietechnologie

Het Europees Parlement vraagt om na te denken over een juridische kader voor robots. Het is vandaag de dag nog onduidelijk wie er bijvoorbeeld aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de robot.

E-Privacy verordening | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

In een snel ontwikkelende realiteit mag het niet verbazen dat vijftien jaar oude rechtsregels op bepaalde punten aan vervanging toe zijn. time.lex zet de belangrijkste veranderingen die het voorstel aanbrengt voor u op een rijtje.

2017 GDPR AVG | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Het jaar 2017 zal het laatste volledige jaar zijn waarin u uw onderneming kunt klaarstomen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation, GDPR) die in mei 2018 op iedereen die persoonsgegevens verwerkt van toepassing zal zijn.

AVG/GDPR veelvoorkomende misverstanden | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) aangenomen. In mei 2018 is de verordening integraal van toepassing. Voor ondernemingen die zakendoen in Europa is het van cruciaal belang om de bedrijfsvoering af te stemmen op de nieuwe verordening. Wij komen echter regelmatig misverstanden tegen rondom de GDPR. We zetten de acht belangrijkste op een rij.

Belgische wet | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Het uitgangspunt van de Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie (WEC) is dat elektronische communicatiediensten gegevens niet langer dienen te bewaren dan nodig om die dienst te kunnen verstrekken. Toch zijn die dienstverleners onderworpen aan een algemene bewaarplicht (dataretentieplicht) van die telefonische en elektronische communicatiegegevens. Het gaat enkel om gegevens over de communicatie, niet om de inhoud van die communicatie.

Het Hof van Justitie oordeelt nu dat lidstaten de elektronische communicatiediensten geen algemene bewaarplicht van telefonische en elektronische communicatiegegevens kunnen opleggen. Wat is de impact hiervan op de Belgische dataretentiewet?

Richtlijnen EDPS | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) publiceert richtlijnen over het verwerking van persoonsgegevens in het kader van online diensten en mobiele applicaties.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.