Onze Blog

2017 GDPR AVG | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Het jaar 2017 zal het laatste volledige jaar zijn waarin u uw onderneming kunt klaarstomen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation, GDPR) die in mei 2018 op iedereen die persoonsgegevens verwerkt van toepassing zal zijn.

AVG/GDPR veelvoorkomende misverstanden | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) aangenomen. In mei 2018 is de verordening integraal van toepassing. Voor ondernemingen die zakendoen in Europa is het van cruciaal belang om de bedrijfsvoering af te stemmen op de nieuwe verordening. Wij komen echter regelmatig misverstanden tegen rondom de GDPR. We zetten de acht belangrijkste op een rij.

Belgische wet | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Het uitgangspunt van de Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie (WEC) is dat elektronische communicatiediensten gegevens niet langer dienen te bewaren dan nodig om die dienst te kunnen verstrekken. Toch zijn die dienstverleners onderworpen aan een algemene bewaarplicht (dataretentieplicht) van die telefonische en elektronische communicatiegegevens. Het gaat enkel om gegevens over de communicatie, niet om de inhoud van die communicatie.

Het Hof van Justitie oordeelt nu dat lidstaten de elektronische communicatiediensten geen algemene bewaarplicht van telefonische en elektronische communicatiegegevens kunnen opleggen. Wat is de impact hiervan op de Belgische dataretentiewet?

Richtlijnen EDPS | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) publiceert richtlijnen over het verwerking van persoonsgegevens in het kader van online diensten en mobiele applicaties.

E-books copyright auteursrecht | time.lex
Intellectuele eigendom

In navolging van de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar oordeelde het Hof van Justitie onlangs dat het leenrecht van toepassing kan zijn op het openbaar uitlenen van e-books. Het gevolg hiervan is dat uitgevers (of auteurs) het openbaar uitlenen van e-books niet kunnen verhinderen, want hun toestemming is niet vereist. Met andere woorden, de openbare bibliotheken hebben geen licentie nodig voor e-lending.

Auteursrechten hyperlink delen | time.lex
Intellectuele eigendom

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat het delen van een hyperlink naar onrechtmatig gepubliceerde werken ook een inbreuk op auteursrechten kan uitmaken.

B-HIVE partner | time.lex
Nieuws & aankondigingen

time.lex wordt een partner van Eggsplore (inmiddels bekend onder de naam B-HIVE) voor de nieuwe financiële technologieën. time.lex en Eggsplore bundelen hun krachten teneinde de fintech know how van Eggsplore aan te vullen met de juridische expertise van time.lex inzake digitale technologieën, IP en privacy. De combinatie van beider competenties zal antwoorden verschaffen op de huidige digitale uitdagingen van de financiële industrie.

Europese recht | time.lex
Intellectuele eigendom

Om de toegang tot het gerecht te waarborgen, bestaan er verschillende soorten systemen om advocaatkosten op de verliezende partij te verhalen. Zo is het in sommige lidstaten mogelijk om de volledige advocaatkosten terug te vorderen. Iin andere lidstaten gaat de rechter achteraf na welke proceskosten nuttig waren.

België kent een forfaitair systeem, met minimum- en maximumforfaits, maar de vraag is of dat maximumforfait in overeenstemming is met het Europese recht.

Dynamische IP-adressen persoonsgegevens | time.lex
Informatietechnologie

Het Hof van Justitie beslist dat dynamische IP-adressen, die geregistreerd worden door aanbieders van onlinemediadiensten in het kader van hun dienstverlening, beschermde persoonsgegevens zijn.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.