Onze Blog

E-books copyright auteursrecht | time.lex
Intellectuele eigendom

In navolging van de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar oordeelde het Hof van Justitie onlangs dat het leenrecht van toepassing kan zijn op het openbaar uitlenen van e-books. Het gevolg hiervan is dat uitgevers (of auteurs) het openbaar uitlenen van e-books niet kunnen verhinderen, want hun toestemming is niet vereist. Met andere woorden, de openbare bibliotheken hebben geen licentie nodig voor e-lending.

Auteursrechten hyperlink delen | time.lex
Intellectuele eigendom

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat het delen van een hyperlink naar onrechtmatig gepubliceerde werken ook een inbreuk op auteursrechten kan uitmaken.

B-HIVE partner | time.lex
Nieuws & aankondigingen

time.lex wordt een partner van Eggsplore (inmiddels bekend onder de naam B-HIVE) voor de nieuwe financiële technologieën. time.lex en Eggsplore bundelen hun krachten teneinde de fintech know how van Eggsplore aan te vullen met de juridische expertise van time.lex inzake digitale technologieën, IP en privacy. De combinatie van beider competenties zal antwoorden verschaffen op de huidige digitale uitdagingen van de financiële industrie.

Europese recht | time.lex
Intellectuele eigendom

Om de toegang tot het gerecht te waarborgen, bestaan er verschillende soorten systemen om advocaatkosten op de verliezende partij te verhalen. Zo is het in sommige lidstaten mogelijk om de volledige advocaatkosten terug te vorderen. Iin andere lidstaten gaat de rechter achteraf na welke proceskosten nuttig waren.

België kent een forfaitair systeem, met minimum- en maximumforfaits, maar de vraag is of dat maximumforfait in overeenstemming is met het Europese recht.

Dynamische IP-adressen persoonsgegevens | time.lex
Informatietechnologie

Het Hof van Justitie beslist dat dynamische IP-adressen, die geregistreerd worden door aanbieders van onlinemediadiensten in het kader van hun dienstverlening, beschermde persoonsgegevens zijn.

Functionaris voor gegevensbescherming | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Een functionaris voor gegevensbescherming (de officiële term), oftewel een data protection officer, is een functie of rol binnen een organisatie. De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de verwerking van persoonlijke en privacygevoelige informatie.

Service Level Agreement (SLA) contract | time.lex
Contracten

Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen een IT-leverancier en een klant. In een service level agreement worden afspraken gemaakt over het niveau van de dienstverlening.

Een standaard-SLA bestaat niet. Wel is het zo dat vaak dezelfde ingrediënten terugkomen. We zetten er zes voor je op een rij.

Data protection officer (DPO) GDPR | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) in mei 2018 van toepassing wordt, is het voor veel ondernemingen, ook KMO’s, verplicht om een data protection officer aangesteld te hebben.

Doorverkoop software | time.lex
Intellectuele eigendom

De auteur van een computerprogramma heeft het exclusieve recht om exemplaren van zijn software in het vrije verkeer te brengen. Dit noemt men het distributierecht. Nadat de auteur, of iemand anders met zijn toestemming, zijn computerprogramma in het vrije verkeer heeft gebracht (in de Europese Unie), is het distributierecht uitgeput. Dat betekent dat de auteur geen controle heeft over de verdere doorverkoop van het programma. Het Hof oordeelt dat dit niet geldt voor een reservekopie, tenzij met toestemming van de auteur (of rechthebbende) van de software.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.