Onze Blog

Logo CNIL
Privacy & gegevensbescherming

De Franse toezichthoudende autoriteit heeft aan Google een boete van maar liefst € 50 miljoen opgelegd wegens het overtreden van de GDPR. Wat dienen ondernemingen te onthouden uit deze beslissing van de CNIL?

Data verwerking
Privacy & gegevensbescherming

De (Belgische) Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft recent een opinie gepubliceerd over de begrippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.

paypers
Nieuws & aankondigingen

Toonaangevend FinTechplatform The Paypers heeft onlangs de nieuwste versie van hun jaarlijkse fraudepreventiehandleiding gepubliceerd. Het gaat om de Web Fraud Prevention, Identity Verification & Authentication Guide 2018-2019.

Roundtable
Privacy & gegevensbescherming

De afgelopen Roundtable sessie, georganiseerd door onze partner B-Hive op locatie bij Timelex, was een groot succes. Tijdens deze sessie werden mythes rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) besproken. 

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van kracht. Ondertussen, 6 maanden na de inwerkingtreding, merken we echter op dat er nog regelmatig misverstanden bestaan over de GDPR. Tijd om de 6 belangrijkste misverstanden op te helderen.

Statusupdate Gegevensbeschermingsautoriteit
Privacy & gegevensbescherming

Zes maanden na het van toepassing worden van de GDPR heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 23 november 2018 een eerste statusupdate gegeven.

datalekken
Privacy & gegevensbescherming

De Gegevensbeschermingautoriteit heeft recent cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat er sinds 25 mei reeds 317 datalekken zijn gemeld.

Forbes logo
Informatietechnologie

In het artikel Four Reasons Belgium Punches Above Its Weight When It Comes To Fintech wordt België door het toonaangevende Forbes als een van de grootste FinTech-landen aangeduid.

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Sommige bedrijven trachten de vinger naar elkaar te wijzen voor verantwoordelijkheid of trachten contractueel de rollen te verdelen, maar een verkeerde kwalificatie kan ertoe leiden dat bedrijven aan de verkeerde GDPR-verplichtingen trachten te voldoen. 

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.