Onze Blog

GDPR
Privacy & gegevensbescherming

Eerder schreven wij op onze blog al over de nieuwe meldplicht van datalekken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze meldplicht houdt in dat ondernemingen, in bepaalde gevallen, een datalek verplicht dienen te melden aan de toezichthoudende autoriteit (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit) en soms ook aan de betrokken individuen zelf (zoals werknemers of klanten).

Citadel
E-government

Time.lex is in dit project specifiek betrokken om juridische vragen inzake digitalisering te beantwoorden. Juridische onduidelijkheid blijkt namelijk maar al te vaak een obstakel voor digitalisering. Daarom zal time.lex tegen het einde van het CITADEL project een praktische juridische handleiding opstellen die overheidsinstellingen op elk bestuurlijk niveau kan helpen in het afdekken van juridische valkuilen, zodat rechtszekerheid hoogtij kan vieren.

Legal 500 & Chambers
Nieuws & aankondigingen

Net als vorig jaar en voorgaande jaren is advocatenkantoor time.lex opnieuw erkend door Legal 500 en Chambers als een van de belangrijkste spelers in zijn niche. 

Betalen
Informatietechnologie

Volgens het Hootsuite Digital Yearbook zijn twee op de drie Belgen actief op sociale media. Financiële spelers experimenteren dan ook steeds vaker met betaaloplossingen voor die platformen. MoneyTalk interviewde time.lex advocaat Edwin Jacobs over deze opkomende trend. 

De Standaard
Nieuws & aankondigingen

Time.lex advocaat Geert Somers is geïnterviewd door De Standaard. In het interview benadrukt hij dat ook kleinere ondernemingen niet ontsnappen aan de nieuwe regels over de verwerking van persoonsgegevens.

EEMA Jos Dumortier | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Jos Dumortier, partner bij time.lex, heeft de Lifetime Achievement Award ontvangen van EEMA tijdens de ISSE conferentie in Brussel.

Yung Shin (Marleen) Van Der Sype | time.lex
Nieuws & aankondigingen

Yung Shin Van Der Sype, die onlangs haar doctoraat aan de KU Leuven behaalde met een studie over de privacybescherming van werknemers op de werkvloer, is deze maand gestart bij het nichekantoor time.lex. Zij zal zich toeleggen op ICT overeenkomsten, ondernemingsveiligheid en privacy-en gegevensbeschermingsrecht, een cruciale discipline in tijden dat alle ogen gericht zijn op de GDPR.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Ongeveer een maand geleden hebben wij al het wetsontwerp van 23 augustus 2017 over de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) toegelicht. Onlangs, op 24 oktober 2017, werd het wetsontwerp unaniem goedgekeurd in de Kamer. In tussentijd werden er enkele amendementen ingediend. Een deel van de amendementen heeft betrekking op een precisering of verduidelijking van de terminologie, terwijl een ander deel eerder betrekking op enkele inhoudelijke wijzigingen. Het is deze laatste categorie van amendementen die wij hieronder verder zullen toelichten.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) | time.lex
Privacy & gegevensbescherming

Onlangs werd het wetsontwerp van 23 augustus 2017 over de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend in de Kamer. Hieronder zullen we enkele kernpunten uit het wetsontwerp toelichten.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.