Onze Blog

E-commerce duurzame drager | time.lex
E-commerce

In een recent arrest van het Hof van Justitie omtrent verkoop op afstand verduidelijkte het Hof dat een hyperlink met informatie betreffende de voorwaarden waaronder afstand kan gedaan worden van het herroepingsrecht niet kan beschouwd worden als een duurzame drager.

Auteursrecht software Europa | time.lex
Intellectuele eigendom

Het Europese Hof van Justitie velde op 3 juli een belangrijk principe-arrest betreffende de draagwijdte van de communautaire uitputting van het distributierecht inzake software. Het arrest werd gewezen na een prejudiciële vraag van het Duitse Bundesgerichtshof in een geschil tussen Oracle en UsedSoft.

Uitspraak het Hof van Cassatie arrest 03-06-2010 | time.lex
Intellectuele eigendom

Cassatie bevestigt de rechten van de individuele programmeur op zijn software.

Stay up to date

Timelex nieuwsbrief. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy policy.