Escrow

Heb ik wel een escrowcontract nodig in mijn IT-project?

Dat hangt er van af of u risicobeheer en bedrijfscontinuïteit belangrijk vindt in uw concreet geval.  Voor bedrijfskritische software bevelen we alleszins aan om uw economische afhankelijkheid ten opzichte van de leverancier te bewaren. Dan kan een escrow-overeenkomst een mogelijke oplossing zijn.

Ook voor een softwareleverancier kan een escrow interessant met het oog op een IP & know-how strategie. De escrow kan ook gebruikt worden als bewijs (bugvrij geleverd), of als “commercieel keurmerk” voor uw onderneming.

Neem vrijblijvend contact op

Maar als ik software speciaal voor mij laat ontwikkelen, dan is die toch al van mij?

Dat is niet noodzakelijk zo. Het is mogelijk dat u een software speciaal voor u op maakt laat ontwikkelen, maar dat u toch geen eigenaar is van de software. Voor een gebruiker van software zijn de meest voorkomende gevallen:

  • ofwel heeft u een licentie, een gebruiksrecht op de objectcode maar geen eigendomsrecht van de volledige broncode;
  • ofwel heeft u de software gekocht (bv. ontwikkeling op maat speciaal voor u), maar echter zonder overdracht van intellectuele eigendomsrechten;
  • ofwel heeft u de software gekocht én zijn de intellectuele rechten op de software aan u overgedragen, maar heeft u de broncode niet in uw bezit …

Met andere woorden: wanneer u “software gekocht” heeft betekent dat niet noodzakelijk dat u er mee kan doen wat u wil. De overdracht van de intellectuele rechten op software wordt in contracten vaak vergeten of onnauwkeurig omschreven. Dit is vaak het geval wanneer een (soms Engelstalig) template contract wordt gebruikt dat niet is aangepast aan uw concrete situatie.  Dat kan achteraf tot problemen leiden met grote financiële gevolgen voor uw onderneming. Contacteer ons voor het nazicht van de regeling over intellectuele eigendom in uw contract.

Neem vrijblijvend contact op

Is een escrowcontract voldoende of is er nog een ander contract nodig?

Het escrowcontract regelt alleen de vrijgave van de broncode, maar regelt niet het gebruiksrecht van de broncode. Het gebruiksrecht, en voornamelijk het recht om de software zelf aan te passen, dient geregeld te worden in het onderliggende licentiecontract.. Er zijn dus 2 afzonderlijke contracten, maar ze moeten wel op elkaar afgestemd zijn. In de praktijk zien we dat dit dikwijls over het hoofd wordt gezien. Wij raden ook meestal aan om de twee contracten samen te ondertekenen. Zo blijft het niet louter bij een belofte om ooit eens een escrowcontract af te sluiten.

Neem vrijblijvend contact op

Wie zijn de partijen?

Er zijn 3 partijen: de escrowagent, de softwareleverancier, en de klant als softwaregebruiker. In een escrowcontract is het mogelijk alle softwaregebruikers individueel te begunstigen, ofwel 1 specifieke klant als begunstigde te voorzien.

Neem vrijblijvend contact op

Bestaan er specifieke regels voor escrowcontracten naar Belgisch recht?

Er bestaat discussie in rechtsleer en rechtspraak over de juridische aard van een escrowovereenkomst. Escrow van software of data is nergens letterlijk wettelijk geregeld. In geval van discussie kan u dus niet zomaar terugvallen op “de wettelijke escrowregeling” want die bestaat niet. Daarom is het voor u belangrijk om zelf een en ander duidelijk af te spreken in de escrowovereenkomst.

Neem vrijblijvend contact op

Waarop letten in een escrowcontract? Of: wie mag wat, wanneer en hoe lang?

Enkele belangrijke punten zijn:

  • duidelijke verplichtingen van de softwareleverancier om de broncode en documentatie over te dragen aan de escrowagent;
  • de omschrijving van de strikt bepaalde voorwaarden voor afgifte aan de softwaregebruiker;
  • vermijd verwarring over de praktische procedure die moet gevolgd worden bij afgifte van de broncode.

Neem vrijblijvend contact op

Welke juridische valkuilen komen vaak voor in de praktijk?

Wij zien vaak terugkerende valkuilen opduiken in escrowcontracten over : de omschrijving van de licentie, de duur van het gebruiksrecht, betalingsvoorwaarden, omschrijving van wat er in escrow gegeven moet worden (o.m. welke code en welke documentatie), de bewijsregeling en procedure in geval van vrijgave van de broncode, eventuele verplichtingen van de escrowagent om de kwaliteit van de broncode te onderzoeken, “checklist afvinken” i.p.v juridisch na te kijken...

Neem vrijblijvend contact op

Wat doen in geval van faillissement van de softwareleverancier?

Als de broncode bij de gebruiker is stelt zich de vraag wie de eigenaar is van de broncode en wie er wat mee mag doen. Dit kan afhangen van contract tot contract. Daarom laat u dit best vooraf nakijken.

Als de broncode bij de leverancier is, dan is de vraag of een escrowcontract werd ondertekend. Indien er vooraf niets is geregeld dan hangt het af van geval tot geval. Snelheid is vaak geboden. U kan ons contacteren voor het inschatten van uw concrete situatie.

Neem vrijblijvend contact op

Wordt escrow gebruikt in outsourcingprojecten?

In het kader van outsourcingprojecten wordt vaak gebruik gemaakt van escrow, voornamelijk om de afhankelijkheid van de klant ten opzichte van zijn leverancier te temperen. Daarnaast wordt de escrow ook wel toegepast bij de aanvang van een nieuw outsourcingproject, op vraag van de nieuwe leverancier, als bewijs van de software die voorhanden is  voordat de nieuwe leverancier zijn ontwikkeling en dienstverlening start. In geval van discussie kan de escrow dan dienen als “foto” van de aanvangssituatie (“as is”).

Neem vrijblijvend contact op

Heeft escrow zin bij open source projecten?

Ook in het geval van open source software kan escrow nuttig zijn. Er zijn veel verschillende open source licenties, waarbij telkens goed moet worden nagelezen wat de rechten en verplichtingen van de gebruiker zijn. Deze kunnen nogal eens verschillen per open source licentie. Broncode is normalerwijze vrij beschikbaar onder een open source licentie, maar de modaliteiten van deze beschikbaarheid kunnen verschillen. Bovendien biedt een escrow de mogelijk om vast te leggen welke vorm de code op een bepaald moment had. Dit kan handig zijn wanneer de broncode daarna aangepast, uitgebreid of gewijzigd wordt.

Neem vrijblijvend contact op