Publicaties

Elektronische handtekening

De laatste jaren is de tendens tot dematerialisatie in verschillende sectoren in een stroomversnelling terechtgekomen. Vanuit een ruime opvatting van het begrip, behandelen de auteurs een waaier van diverse thema’s: het gebruik van internet en moderne telecommunicatiemiddelen, administratieve vereenvoudiging, de elektronische data-uitwisseling, het elektronische betalings- en effectenverkeer, de elektronische handtekening én de elektronische notariële akte.
Dit boek bevat een wetenschappelijk onderbouwde en praktisch bruikbare inventaris van diverse rechtsdomeinen binnen het Belgische recht waar dematerialisatie de laatste jaren haar intrede heeft gedaan. De auteurs bespreken ook toekomstige ontwikkelingen en knelpunten, zoals het wetsontwerp voor de ‘elektronische algemene vergadering’ van vennootschappen. Jos Dumortier leverde in dit boek een bijdrage rond de elektronische handtekening.
Auteur:
Gepubliceerd in:

MEULEMANS, D. & COVELIERS D. (eds.). Dematerialisatie  in verschillende rechtsdomeinen. Recente evoluties, verwachtingen en actuele knelpunten, uitg. Vanden Broele, 2010, p. 197-222.

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

Kopen

Ordnance Survey maakt data vrij beschikbaar

Begin januari lanceerde de Britse overheid de website data.gov.uk waarmee zij meer informatie openstelt voor het publiek met inbegrip van de data van de Ordnance Survey. Katleen Janssen van time.lex omschrijft in dit artikel de modaliteiten en implicaties van deze evolutie.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Geoplatform 2010, afl. 2, 25

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

Lees artikel

Drukpersmisdrijven in de digitale informatiemaatschappij: tijd om te bezinnen over de toekomst van artikel 25 G.W.

De grondwettelijke waarborgen gekoppeld aan de drukpersmisdrijven staan onder druk. De technologische vooruitgang en in het bijzonder de opkomst van de "elektronische pers" doet in toenemende mate vragen rijzen over de toepasselijkheid van art. 25 G.W. In een mediaconvergerend landschap waar elke mediagebruiker plots zijn mening kan uiten wordt de kans op strafbare meningsuitingen er niet geringer op. Aan de geest van de drukpersvrijheid mag niet worden getornd, maar zijn de waarborgen (getrapte aansprakelijkheid en assisenprocedure) nog wel bestand tegen de tand des tijds? De auteurs zijn van mening dat de tijd is aangebroken om hierover ernstig te bezinnen.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Auteurs en Media 2010, n°2, 147-160

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

Kopen

Electronic direct marketing in Belgium

Positioned to fill the gap between short-lived newsletters and full-blown treatises, this guide provides practical advice and insightful analysis of important recent developments - all presented in a timesaving, structured manner. It gives compliance professionals answers to common questions about the national laws applicable to the processing of personal information.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Belgium, International Privacy Guide 2010-1, West Thomson Reuters

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

When video cameras watch and screen: Privacy implications of pattern recognition technology

Computer vision technologies based on pattern recognition software will soon allow identifying human behaviour that deviates from a predefined normality. Such applications are foreseen, amongst others, to be used in public places with purpose of crime prevention, especially in the context of the fight against terrorism. This technology increases the level of automation of video surveillance, changing the main nature of surveillance. The balance of power between the citizen and the State is altered, calling for a new balancing of interests. The automation of risk detection moreover raises the issue of the protection against partially automated decision-making. This paper will deal with the challenges raised by proactive video surveillance technologies to the way how privacy and security have been balanced so far. Attention will moreover be brought to the new safeguards that should be devised to protect the citizens from increased scrutiny and growing automation of the decision-making process.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Computer Law & Security review 26 (2010), issue 4, 377-384

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

User and Access Management in Belgian e-Governement

Efficient e-governement is not possible without integrated user and access management. From a privacy protection perspective systems integration has to be preferred over data integration. A well-accepted model for the organisation of user and access management in this perspective is a federation based on circles of trust. This publictation describes how this model is implemented in Belgium, using five building blocks: unique identification numbers, the electronic identity card, validated authentic sources, service integrators and sector committees for data protection. Using these building blocks user and access management is organised following a generic policy decision model. The objective is to illustrate that integrated e-government is not necessarily incompatible with optimal protection of privacy.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Pohlman, N., Reime, H. and Schneider, W.(ed.), Securing Electronic Bussiness Processes. Highlights of the information Secutrity Solutions Europe 2009 Conference, Wiesbaden, Veweg + Teubner Verlag, 2009, 97-109

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

PDF download

Elektronische en papieren factuur bijna volledig gelijk

Het Koninklijk besluit van 15 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, zorgt er voor dat vanaf 1 januari 2010 ondernemingen zelf bepalen hoe zij de integriteit en authenticiteit van elektronische facturen garanderen. Voorheen werd dit bepaald door de de BTW-administratie. Edwin Jacobs geeft in dit artikel een stand van zaken over elektronische facturatie.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Juristenkrant nr. 203

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

PDF download

Gegevensbewaring holt persoonlijke levenssfeer uit

België moet in het belang van de privacy zorgen voor een evenwichtige omzetting van de Europese datarichtlijn. Geert Somers van time.lex licht toe wat de nadelen en gevaren zijn van het ontbreken van een debat hieromtrent.

Auteur:
Gepubliceerd in:

De Tijd

Categorie:

Artikels

Jaar:

2010

PDF download

Study on the evaluation of the Action Plan for the implementation of the legal framework for electronic public procurement

This study contained an evaluation of the 2004 eProcurement  Action Plan, including specifically a study of the state of eProcurement in all Member States, EEA countries and two candidate countries, along with a critical assessment of the impact and effectiveness of the Action Plan.

The study was conducted jointly by Siemens IT Solutions & Services and time.lex.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Autonomous report

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2010

PDF download

Study on counterfeiting and piracy

This study aims to provide an up-to-date inventory and comparative assessment of existing and planned e-government initiatives at national and European level and a sound assessment of actual needs for administrative cooperation and information sharing on counterfeiting and piracy between administrative and operational enforcement agencies from different Member States.

Auteur:
Gepubliceerd in:

European commission - DG Markt - IPR enforcement

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2010

PDF download

Flying 2.0 - Enabling automated air travel by identifying and addressing the challenges of IoT & RFID technology

Following up on European Commission  communication on IoT Action Plan for Europe, the EU’s ‘cyber security’ Agency ENISA - The European Network and Information Security Agency, has analysed the risks associated with a future air travel scenario, enabled with “Internet of things”, IoT / RFID technology. The report identifies major security risks, as well as privacy, social and legal implications and also makes concrete policy and research and legal, recommendations. As a legal expert in this area, Eleni Kosta contributed to this study.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Enisa website

Categorie:

Rapporten

Jaar:

2010

Bekijk rapport