Publicaties

Privacywetgeving in de praktijk

Privacyproblemen komen in de praktijk zeer vaak voor, in tal van sectoren waar zowat iedereen bij betrokken is: bevolking en publieke administratie, politie en veiligheid, de werkplaats, gezondheidszorg, de financiële sector, de sociale zekerheid, direct marketing, wetenschappelijk onderzoek, de media, ...

Dit werk licht vele interessante capita selecta toe in al die sectoren waar privacyproblemen geregeld opduiken, en schuift voor deze problemen praktische adviezen naar voren die als vuistregels hun nut bewijzen. Het boek is opgedeeld in thematische hoofdstukken, waarbij telkens de meest voorkomende privacyproblemen per sector worden besproken met richtlijnen en tips voor een praktijkgerichte aanpak.

Auteur:
Gepubliceerd in:

UGA, Kortrijk, 2009

Categorie:

Boeken

Jaar:

2009

Bestellen

Praktijkboek Recht & Internet - Bewijs en Internet

Steeds meer informatie wordt op elektronische wijze verzameld, verwerkt en bewaard. De bewijskracht van deze informatie vormt dan ook een brandend actueel thema die volop in de juridische belangstelling staat.

Deze bijdrage door Hannelore Dekeyser en Hans Graux neemt de bewijswaarde van elektronisch materiaal onder loep. Zo beginnen de auteurs met een uiteenzetting over de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal in het algemeen, om vervolgens stil te staan bij de bewijswaarde van elektronische foto’s, e-mails en logbestanden. Ook de elektronische archivering en de rol van Trusted Third Parties (TTP’s) in het elektronische verkeer komen uitgebreid aan bod.

Auteur:
Gepubliceerd in:

Reeks Praktijkboek Recht en Internet - Vanden Broele, Brugge, 2009

Categorie:

Boeken

Jaar:

2009

Bestellen