22-3-18: Themis Vormingsonderdeel 3: IP & ICT-recht

Geschreven door Yung Shin Van Der Sype

In de Themis dagopleiding over IP & ICT-recht spreekt time.lex advocaat Yung Shin Van Der Sype over De privacybescherming van werknemers anno 2018.

De bescherming van het privéleven en van de persoonsgegevens van werknemers wordt anno 2018 op verschillende vlakken uitgedaagd. Tijdens deze sessie worden eerst enkele kernbeginselen uit de Algemene verordening gegevensbescher­ ming toegepast in de arbeidscontext. Daarna wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in het ‘werk­ nemers­privacy vs ondernemingssecurity’­debat. 

Praktische informatie

De sessie is na inschrijving te volgen via een livestream of op onderstaande locaties en data:

  • KU Leuven, 8 maart 2018
  • KULAK Kortrijk, 12 maart 2018
  • Universiteit Hasselt, 20 maart 2018
  • KU Leuven Campus Brussel, 22 maart 2018

Meer informatie: http://pvthemis.be/ en https://www.law.kuleuven.be/citip/en/calendar/item/themis-vormingsonderdeel-ip-ict-recht-3

Naar het evenementen overzicht

  • Print Friendly and PDF
  • Mail een vriend