Blog

Nederlandse Banken en Consumentenbond Akkoord over Veilige Regels Internetbankieren

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie E-business

De Nederlandse Vereniging van Banken zijn met de Consumentenbond tot een akkoord gekomen inzake regels voor veilig elektronisch bankieren en betalen.

Nederlandse Banken en Consumentenbond Akkoord over Veilige Regels Internetbankieren. De regels zijn vanaf 1 januari 2014 van toepassing op alle particuliere klanten (dwz alle niet-professionele klanten) van Nederlandse banken en zullen na één jaar geëvalueerd worden.

Lees meer

Hervorming Auteursrecht

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie Copyright & other IP

In februari 2014 introduceerde de Belgische regering het voorontwerp van de wet betreffende de Intellectuele Eigendom. Dit vormt een onderdeel van een breder wetgevend proces dat de consolidatie van het nationale handelsrecht in één Belgisch Wetboek van economisch recht beoogt. Hoewel de voorgestelde codificatie vele aspecten ongewijzigd laat, werden toch enkele opmerkelijke veranderingen voorgesteld.

Lees meer

Nieuw Wetsontwerp inzake Precontractuele Informatie voor Commerciële Samenwerkingsovereenkomsten

Geschreven door Stefan Van Camp op , in de categorie Rules & regulations

In februari 2014 nam het Belgisch Parlement het Wetsontwerp aan als onderdeel van het wetgevend proces dat de consolidatie van al de nationale bepalingen van het handelsrecht in één Belgisch Wetboek van economisch recht beoogt. Hoewel veel van de bestaande nationale wetgeving eenvoudigweg in het Wetsontwerp werd omgezet, heeft de nationale wetgever de kans aangegrepen om bepaalde amenderingen te maken.

Lees meer

Nieuwe Regels voor E-Commmerce

Geschreven door Davide Maria Parrilli op , in de categorie E-business

Vanaf 13 juni 2014 zal de Richtlijn (2011/83/EU) betreffende Consumentenrechten de bestaande Richtlijnen betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten vervangen.

Lidstaten werden verplicht om de nieuwe Richtlijn in hun respectieve nationale wetgeving om te zetten tegen 13 december 2013, waarna de wetgeving zes maanden later van kracht ging. De Belgische wet werd eind 2013 gepubliceerd.

Lees meer

EU-gegevensbeschermingshervorming : een Update

Geschreven door Hans Graux op , in de categorie Privacy & data protection

In maart 2014 stemde het Europees Parlement voor de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming die individuen wil beschermen betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De originele versie van de Verordening werd voor het eerst door de Europese Commissie voorgesteld in 2012 en het Parlement heeft tijdens haar beraadslagingen enkele opmerkelijke amendementen gemaakt. De geamendeerde versie van de Verordening is nu in afwachting van het wetgevende antwoord van de Raad van Ministers.

Lees meer

Verordening Elektronische Identificatie en Vertrouwensdiensten (eIDAS) Nadert Voltooiing

Geschreven door Hans Graux op , in de categorie Rules & regulations

Het voorstel voor een EU-verordening inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt werd in juni 2012 aangenomen door de Europese Commisie. Een consensuspositie tussen de Europese Commissie, het Parlement en de Raad werd intussen bereikt. De publicatie van de Verordening in het Publicatieblad voor de verkiezingen van mei 2014 lijkt op handen te zijn. 

Lees meer