Blog

2017: hét jaar voor GDPR compliance

Geschreven door Bernd Fiten op , in de categorie Rules & regulations

Het jaar 2017 zal het laatste volledige jaar zijn waarin u uw onderneming kunt klaarstomen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation, GDPR) die in mei 2018 op iedereen die persoonsgegevens verwerkt van toepassing zal zijn.

Lees meer

Must-read: 8 veelvoorkomende misverstanden over de GDPR

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie Rules & regulations

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) aangenomen. In mei 2018 is de verordening integraal van toepassing. Voor ondernemingen die zakendoen in Europa is het van cruciaal belang om de bedrijfsvoering af te stemmen op de nieuwe verordening. Wij komen echter regelmatig misverstanden tegen rondom de GDPR. We zetten de acht belangrijkste op een rij.

Lees meer

Hof: geen algemene bewaarplicht voor telecomgegevens – Wat met de dataretentiewet?

Geschreven door Bernd Fiten op , in de categorie Privacy & data protection

Het uitgangspunt van de Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie (WEC) is dat elektronische communicatiediensten gegevens niet langer dienen te bewaren dan nodig om die dienst te kunnen verstrekken. Toch zijn die dienstverleners onderworpen aan een algemene bewaarplicht (dataretentieplicht) van die telefonische en elektronische communicatiegegevens. Het gaat enkel om gegevens over de communicatie, niet om de inhoud van die communicatie.

Het Hof van Justitie oordeelt nu dat lidstaten de elektronische communicatiediensten geen algemene bewaarplicht van telefonische en elektronische communicatiegegevens kunnen opleggen. Wat is de impact hiervan op de Belgische dataretentiewet?

Lees meer

Hof: geen licentie nodig voor openbare uitlening e-books

Geschreven door Bernd Fiten op , in de categorie Copyright & other IP

In navolging van de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar oordeelde het Hof van Justitie onlangs dat het leenrecht van toepassing kan zijn op het openbaar uitlenen van e-books. Het gevolg hiervan is dat uitgevers (of auteurs) het openbaar uitlenen van e-books niet kunnen verhinderen, want hun toestemming is niet vereist. Met andere woorden, de openbare bibliotheken hebben geen licentie nodig voor e-lending.

Lees meer

Time.lex wordt een partner van Eggsplore voor de nieuwe financiële technologieën

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie News & announcements

Time.lex wordt een partner van Eggsplore voor de nieuwe financiële technologieën. Time.lex en Eggsplore bundelen hun krachten teneinde de fintech know how van Eggsplore aan te vullen met de juridische expertise van time.lex inzake digitale technologieën, IP en privacy. De combinatie van beider competenties zal antwoorden verschaffen op de huidige digitale uitdagingen van de financiële industrie.

Lees meer

Wie betaalt de advocaatkosten in zaken over intellectuele eigendom?

Geschreven door Bernd Fiten op , in de categorie Rules & regulations

Om de toegang tot het gerecht te waarborgen, bestaan er verschillende soorten systemen om advocaatkosten op de verliezende partij te verhalen. Zo is het in sommige lidstaten mogelijk om de volledige advocaatkosten terug te vorderen. Iin andere lidstaten gaat de rechter achteraf na welke proceskosten nuttig waren.

België kent een forfaitair systeem, met minimum- en maximumforfaits, maar de vraag is of dat maximumforfait in overeenstemming is met het Europese recht.

Lees meer

Service Level Agreement (SLA) opstellen: 6 aandachtspunten

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie contract

Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen een IT-leverancier en een klant. In een service level agreement worden afspraken gemaakt over het niveau van de dienstverlening.

Een standaard-SLA bestaat niet. Wel is het zo dat vaak dezelfde ingrediënten terugkomen. We zetten er zes voor je op een rij.

Lees meer