Blog

time.lex boosts its IP, media and unfair competition practice

Op , in de categorie News & announcements

Johanne is specialised in intellectual property law, both in contentious and transactional matters. She also has an excellent reputation in media law, advising broadcasting companies, TV distributors, TV production houses and other market players on media legislation compliance and assisting them in negotiating contracts and protecting their rights.

She also has extensive experience in unfair competition and advertisement law. She is a co-author of one of the reference publications on these topics: “Les pratiques loyales”, published by Larcier in 2012 (in French).

Johanne obtained her law degree from the University of Liège in 2001 and a Master of Law in Intellectual Property and New Technologies from the University of Liège and the University of Leicester in 2002. She started her career in 2002 at the Bar of Liège and has been a member of the Brussels Bar since 2008. She is a member of associations and organisations in the area of IP and unfair competition law, including the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and the International League of Competition Law (LIDC).

time.lex is ranked as a leading firm in Chambers Europe and Legal 500. Its lawyers earned their stripes in big international law firms or have extensive experience as in-house legal counsel.

Geert Somers and Jos Dumortier, founding partners of time.lex, comment: “We are delighted to welcome Johanne in our team. Her arrival marks another step in the further expansion of our firm and our IP, media and unfair competition practice. Her expertise and background will be of great value, especially to our French-speaking and international clients.”

Johanne Ligot adds: “I am excited to have joined time.lex, which has built a reputation of top-tier boutique firm in my practice areas. I look forward to working with this dynamic team.”

Lees meer

Nieuwe Europese Gegevensbescherming Begeleiding inzake het Internet of Things

Geschreven door Hans Graux op , in de categorie Privacy & data protection

De Werkgroep Artikel 29,  het belangrijkste EU-orgaan inzake gegevensbescherming, publiceerde onlangs een Advies over de toepassing van de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming op het Internet of Things. Het toont een interessante evolutie in de Adviezen van de Werkgroep aangezien de prioriteiten van de verwachte Algemene Verordening Gegevensbescherming er nu voorzichtig doorschemeren.

Lees meer

Verordening Elektronische Identificatie en Vertrouwensdiensten (eIDAS) Gepubliceerd

Geschreven door Hans Graux op , in de categorie Rules & regulations

De voorgestelde Europese Verordening inzake elektronische transacties in de interne markt is nu aangenomen, waarbij het merendeel van haar bepalingen vanaf 1 juli 2016 van kracht zal gaan. De Verordening zal niet alleen de bestaande Richtlijn inzake elektronische handtekeningen intrekken, maar zal automatisch ook iedere strijdige nationale wet in Europa vervangen.

Lees meer

HJEU Bevestigt dat “Illegaal” Downloaden Illegaal is

Geschreven door Geert Somers op , in de categorie Copyright & other IP

Er woedt al langer een debat over de wettelijkheid van het downloaden van beveiligde inhoud  uit zogenaamde “illegale bronnen” op basis van de privé-kopie uitzondering. De Auteursrichtlijn voorziet deze uitzondering op algemene wijze. Toestemming van de auteursrechthebbende is niet vereist wanneer de reproductie enkel bestemd is voor privégebruik. Een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de kwestie van de “illegale bron” verduidelijkt, wat gevolgen heeft voor de auteursrechtheffingen op lege media-/gegevensdragers.

Lees meer

Google & (Yes Again) het Recht op Vergetelheid

Geschreven door Hans Graux op , in de categorie Privacy & data protection

In mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat Europese burgers zoekmachines mogen vragen om informatie die de privacywet miskent te “vergeten”.  De uitspraak  raakte een gevoelige snaar tussen de bescherming van de privacy enerzijds en censuur anderzijds, en kreeg in de loop van de zomer flink wat kritiek te verwerken als princiepskwestie en omwille van de moeilijke uitvoerbaarheid.

Lees meer

7 Juridische Uitdagingen voor Elektronische Handel in Europa

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie E-business

Het enorme potentieel van het internet voor het verwerven, verkopen en vermarkten van diensten en  produkten is duidelijk. In de Europese Unie heeft elektronische handel of e-commerce zich in een relatief kort tijdsbestek ontwikkeld tot “big business”, waarbij bedrijven hun produkten en diensten makkelijk dan vroeger kunnen aanbieden. Hieronder overlopen we kort 7 juridische uitdagingen waarmee e-commerce in de Europese Unie momenteel heeft af te rekenen.

Lees meer

Nieuw Belgisch Wetboek van Economisch Recht van Kracht

Geschreven door Edwin Jacobs op , in de categorie Rules & regulations

Het voorbije jaar is het Belgisch Parlement druk bezig geweest op het gebied van economisch recht en heeft het een nieuw Wetboek van Economisch Recht gecreëerd. Op 31 mei 2014 werden een aantal belangrijke delen van dit Wetboek van kracht. Dit artikel behandelt in het kort de veranderingen in de Belgische wetgeving inzake consumentenrechten en consumentenbescherming en de precontractuele informatie inzake commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Lees meer

Richtlijn Betreffende Gegevensbewaring Ongeldig

Geschreven door Davide Maria Parrilli op , in de categorie Privacy & data protection

In April 2014 verklaarde Het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de Richtlijn betreffende Gegevensbewaring (2006/24/EC) ongeldig was. Het Hof oordeelde dat de richtlijn een ernstige en disproportionele inmenging impliceerde in fundamentele rechten zoals de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens.

Lees meer